O stronie

Witryna http://monitorpostepu.pl została założona 22 sierpnia 2013 roku. Strona jest w całości antyrasistowska i antyfaszystowska, celem jest monitorowanie i informowanie o przejawach „białego rasizmu”, lub inaczej „anty-białego rasizmu” oraz próba zapobiegnięcia wymarciu białej rasy w przyszłości.

Wszystkie organizacje antyrasistowskie w Polsce skupiają się wyłącznie na tropieniu przejawów rasizmu, kierowanego wobec osób innej rasy, niż biała (czyli tylko części wszystkich rasistowskich przypadków). Brakuje jednak organizacji, która traktowałaby rasizm jako problem „globalny”, stąd potrzeba założenia tej strony internetowej.

Wpisy, dla zwiększenia przejrzystości i ułatwienia nawigacji ulokowane są w 5 głównych kategoriach:

1. Artykuły bieżące– najliczniejsza kategoria wpisów, opisująca konkretne wydarzenie, lub sytuację;

2. Felietony naukowe– „najmądrzejsze” teksty, dotykające szerszego problemu społecznego, których napisanie zajmuje mi najwięcej czasu;

3. Tłumaczenia – jak sama nazwa wskazuje, są to tłumaczenia ciekawych artykułów z obcych języków, niekiedy zawierające komentarz tłumaczącego (RacimiRa);

4. Prasówka i Gazetoid – Prasówka to lista subiektywnie wybranych wydarzeń i „faktów medialnych”, z krótkim, niejednokrotnie ironicznym komentarzem; Gazetoid to zbiór zrzutów ekranu z serwisów Agory;

5. Na luzie– kategoria typowo humorystyczno-sarkastyczna.


Treści na witrynie są prywatnymi opiniami autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i historyczny, nie prowokują do negatywnych zachowań. Serwis nie jest powiązany z żadną partią polityczną. Komentarze pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników, jednakże najbardziej wulgarne i nieodpowiednie zostają odrzucane przez moderatora, celem utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego, panującego na niniejszej witrynie.

Konstytucja RP – art. 14
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Konstytucja RP – art. 54
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – art. 19
Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

 

kontakt: racimir@monitorpostepu.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI