O stronie

kontakt: racimir@monitorpostepu.pl


Witryna monitorpostepu.pl została założona 22 sierpnia 2013 roku. Jest to blog wielotematyczny, skupiony wokół takich tematów jak: media, polityka, Unia Europejska, patriotyzm, imigracja i wiele innych.

 

Wpisy, dla zwiększenia przejrzystości i ułatwienia nawigacji ulokowane są w 3 głównych kategoriach:

1. Artykuły bieżące– najliczniejsza kategoria wpisów, opisująca konkretne wydarzenie, lub sytuację;

2. Felietony naukowe– „najmądrzejsze” teksty, dotykające szerszego problemu społecznego, których napisanie zajmuje mi najwięcej czasu;

3. Na luzie– teksty, które nie zakwalifikowały się do żadnej z powyższych kategorii. Często są one humorystyczne i mocno odbiegają od tematyki głównej bloga. Znajdziemy tu także działy: Prasówka, Gazetoid oraz Tłumaczenia.


Treści na witrynie są prywatnymi opiniami autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i historyczny, nie prowokują do negatywnych zachowań. Serwis nie jest powiązany z żadną partią polityczną. Komentarze pod artykułami są prywatnymi opiniami użytkowników, jednakże najbardziej wulgarne i nieodpowiednie zostają odrzucane przez moderatora, celem utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego, panującego na niniejszej witrynie.

Konstytucja RP – art. 14
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Konstytucja RP – art. 54
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – art. 19
Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Scroll to Top