Dwa listy generałów

wstęp


Jako, że moja znajomość języka francuskiego ogranicza się do zwrotów: bą żur, żeli papą, że tę, Didie Deszą i Lorą Blą- skorzystałem z translatora google, poprawiając po nim tylko całkowicie nielogiczne frazy. List podpisało 20 generałów, ponad 100 oficerów i około 1000 żołnierzy niższego szczebla. Oto jego treść:

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie i Panowie.

Czas jest poważny, Francja jest w niebezpieczeństwie, grozi jej kilka śmiertelnych niebezpieczeństw. My, którzy nawet na emeryturze pozostajemy żołnierzami Francji, nie możemy w obecnych okolicznościach pozostać obojętni na losy naszego pięknego kraju.

Nasze trójkolorowe flagi to nie tylko kawałek materiału, symbolizują one tradycję na przestrzeni wieków tych, którzy bez względu na kolor skóry czy wyznanie służyli Francji i oddawali za nią życie. Na tych flagach znajdujemy napisane złotymi literami słowa „Honor i Ojczyzna”. Dzisiaj naszym zadaniem jest potępienie rozpadu, który dotyka naszą ojczyznę.

Dyskryminacja, która poprzez tzw. „antyrasizm” ma jeden cel: wywołać na naszej ziemi niepokój, a nawet nienawiść między społecznościami. Dzisiaj niektórzy mówią o rasizmie, rdzenności i kolonialnych teoriach, ale używając tych terminów, ci nienawistni i fanatyczni zwolennicy pragną wojny rasowej. Gardzą naszym krajem, jego tradycjami, jego kulturą i chcą zobaczyć, jak rozpada się, zabierając jego przeszłość i historię.

Dyskryminacja, która wraz z islamizmem i hordami podmiejskimi prowadzi do rozparcelowania społeczeństwa, aby przekształcić je w terytoria podlegające dogmatom sprzecznym z naszą konstytucją. Jednak każdy Francuz, bez względu na jego wiarę lub niewiarę, jest wszędzie we Francji u siebie; nie może istnieć żadne miasto ani dzielnica, w których nie ma zastosowania prawo Republiki.

Dyskryminacja, ponieważ nienawiść ma pierwszeństwo przed braterstwem podczas demonstracji, podczas których władze wykorzystują policję jako pełnomocników i kozły ofiarne wobec Francuzów w żółtych kamizelkach, wyrażających ich rozpacz. To dzieje się w czasie, gdy osoby zamaskowane i zakapturzone plądrują firmy i grożą tym samym organom ścigania. Jednak ci drudzy stosują się do sprzecznych dyrektyw, które wydali rządzący.

Niebezpieczeństwa narastają, przemoc narasta z dnia na dzień. Kto by przewidział dziesięć lat temu, że profesor pewnego dnia zostanie ścięty, kiedy opuści college? Jednak my, słudzy Narodu, którzy zawsze byliśmy gotowi położyć swoją skórę na końcu naszego zaangażowania – jak wymagało nasze państwo wojskowe, nie możemy być biernymi widzami w obliczu takich działań.

Dlatego konieczne jest, aby ci, którzy rządzą naszym krajem, odważyli się wykorzenić te niebezpieczeństwa. Aby to zrobić, często wystarczy zastosować istniejące prawo bez słabości. Pamiętajcie, że tak jak my, zdecydowana większość naszych współobywateli jest przytłoczona waszą paplaniną i grzeszną ciszą.

Jak powiedział kard. Mercier, prymas Belgii: 'Kiedy roztropność jest wszędzie, odwagi nie ma nigdzie.' A więc, panie i panowie, dość zwlekania, czasy są poważne, praca do wykonania jest kolosalna. Nie trać czasu i wiedz, że jesteśmy gotowi wspierać polityki, które będą uwzględniać ochronę narodu.

Z drugiej strony, jeśli nic nie zostanie zrobione, bezkarność będzie nadal nieubłaganie rozprzestrzeniać się w społeczeństwie, ostatecznie powodując eksplozję i interwencję naszych aktywnych towarzyszy w niebezpiecznej misji ochrony naszych wartości cywilizacyjnych i ochrony naszych rodaków na terytorium narodowym.

Jak widzimy, nie ma już czasu na zwlekanie, w przeciwnym razie jutro wojna domowa położy kres temu narastającemu chaosowi, a liczba zgonów, za które poniesiesz odpowiedzialność, będzie liczona w tysiącach.


Bardzo podobne wydarzenie miało miejsce w tym samym czasie w USA. Tam kilkuset emerytowanych generałów i admirałów również podpisało się pod listem otwartym, który krytycznie odnosi się do „postępu”, choć w przeciwieństwie do listu francuskiego- list amerykański jest dużo bardziej upolityczniony i skierowany przeciwko tzw. „Demokratom” oraz prezydentowi Bidenowi. Amerykański list został umieszczony na specjalnie do tego stworzonej domenie: https://www.nationalsecurityleaders4biden.com. Problem w tym, że obecnie nic tam nie ma. Przypadek? Nie wiem, choć się domyślam. Na szczęście zawczasu list został zarchiwizowany i przekopiowany w wiele innych miejsc. Ja też go skopiowałem na swój serwer – KLIK. Oto jego przetłumaczona treść:

List otwarty od emerytowanych generałów i admirałów.

Nasz naród jest w głębokim niebezpieczeństwie. Toczymy walkę o przetrwanie jako republika konstytucyjna, jak nigdy wcześniej od jej powstania w 1776 roku. Konflikt toczy się między obozem zwolenników socjalizmu i marksizmu, przeciwko obozowi zwolenników swobody i wolności konstytucyjnej.

Podczas wyborów w 2020 r. 317 emerytów podpisało „List otwarty od starszych dowódców wojskowych”. Tamten list ostrzegał, że wybory w 2020 roku mogą być najważniejszymi wyborami od początku istnienia USA. „Z Partią Demokratyczną, czczącą socjalistów i marksistów, nasz historyczny sposób na życie jest zagrożony”. Niestety, prawda tego stwierdzenia została szybko wcielona w życie, począwszy od samych wyborów, które okazały się mocno podejrzane.

Bez uczciwych i sprawiedliwych wyborów, które dokładnie odzwierciedlają „wolę ludu” w naszej Konstytucji- Republika jest stracona. Uczciwość wyborów wymaga zapewnienia jednego legalnego głosu oddanego i liczonego na każdego obywatela. Głosy prawne są identyfikowane przez zatwierdzone kontrole ustawodawstwa stanowego za pomocą dokumentów tożsamości, zweryfikowane podpisy itp. Obecnie wielu nazywa takie zdroworozsądkowe kontrole „rasistowskimi”, aby unikać uczciwych i sprawiedliwych wyborów. Używanie terminów rasowych w celu ukrycia dowodu tożsamości samo w sobie jest tyrańską taktyką zastraszania i oszustwa. Ponadto „praworządność” musi być egzekwowana w naszych wyborach szybko i zdecydowanie. FBI i Sąd Najwyższy muszą działać błyskawicznie w przypadku podejrzenia nieprawidłowości wyborczych, a nie ignorować ich, jak to miało miejsce w 2020 r. Wreszcie, H.R.1 i S.1, (marksistowskie akty prawne, dotyczące również organizacji wyborów, które obecnie są forsowane przez administrację Bidena), zniszczą uczciwość wyborczą i pozwolą Demokratom na zawsze pozostać u władzy, łamiąc naszą Konstytucję i zabijając naszą Republikę.

Oprócz wyborów, bieżąca administracja prezydencka rozpoczęła pełny atak na nasze prawa konstytucyjne w sposób dyktatorski, z pominięciem Kongresu.  W pośpiechu podpisano wiele aktów prawnych, z których spora część stanowiła odwrócenie skutecznych zasad i przepisów poprzedniej administracji. Ponadto działania związane z kontrolą populacji, lockdownami, zamykaniem szkół i firm oraz (co najbardziej niepokojące) cenzurą wypowiedzi pisemnych i ustnych są bezpośrednim atakiem na nasze fundamenty prawa. Musimy wspierać i promować polityków, którzy będą działać przeciwko socjalizmowi, marksizmowi, a także „postępowości”, popierając naszą Republikę Konstytucyjną. Rządzić muszą wszyscy obywatele Ameryki, włącznie z klasą średnią, a nie tylko mniejszości, grupy uprzywilejowane czy ekstremiści, dzielący społeczeństwo na obozy i frakcje.

Dodatkowe kwestie i działania związane z bezpieczeństwem narodowym:

• Otwarte granice zagrażają bezpieczeństwu narodowemu, zwiększając handel ludźmi, aktywność karteli narkotykowych i terrorystów. Powodują także zagrożenia zdrowotne (CV19) i kryzysu humanitarne. Nielegalni imigranci  zalewają nasz kraj, co prowadzi do zwiększenia przestępczości, obniżania wynagrodzeń i „kupowania głosów” wyborczych w niektórych stanach. Musimy przywrócić kontrole graniczne i kontynuować budowę muru, wspierając nasz personel kontroli granicznej.

• Chiny są największym zewnętrznym zagrożeniem dla Ameryki. Nawiązanie kooperacyjnych relacji z Chińczykami (Partią Komunistyczną) ośmiela ich do dalszego postępu w kierunku dominacji nad światem:  militarnie, ekonomicznie, politycznie i technologicznie. Musimy nałożyć więcej sankcji i ograniczeń, aby utrudniać ich dążenie do dominacji nad światem i chronić interesy Ameryki.

• Swobodny przepływ informacji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszej Republiki, czego przykładem jest wolność przemówienie i prasa w I poprawce do naszej Konstytucji. Cenzurowanie mowy i ekspresja, zniekształcanie mowy, szerzenie dezinformacji przez urzędników państwowych, podmioty prywatne i media to metoda tłumienia swobodnego przepływu informacji, tyrańska technika stosowana w zamkniętych społeczeństwach. Musimy temu przeciwdziałać na wszystkich frontach, zaczynając od usunięcia „Sekcji 230”

• Należy ponowne zaangażować się w wadliwą irańską umowę nuklearną, gdyż zaniechanie tego doprowadzi do nabycia przez Iran broni jądrowej, wraz z rakietami transportującymi, zakłócając w ten sposób inicjatywy pokojowe na Bliskim Wschodzie i pomagając terrorystom.  Naród, którego slogany i cele obejmują „śmierć Ameryce” i „śmierć Izraelowi”. Musimy sprzeciwić się nowemu porozumieniu Chiny/Iran i nie popierać irańskiego porozumienia nuklearnego. Ponadto należy kontynuować inicjatywy pokojowe na Bliskim Wschodzie, „Układy Abrahamowe” i wsparcie dla Izraela.

• Zatrzymanie budowy rurociągu Keystone podważa naszą niezależność energetyczną i powoduje zależność energetyczną od nieprzyjaznych nam narodów, jednocześnie eliminując cenne miejsca pracy w USA. Musimy otworzyć rurociąg Keystone i odzyskać naszą niezależność energetyczną, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego

• „Praworządność” ma fundamentalne znaczenie dla naszej Republiki i bezpieczeństwa. Anarchia w niektórych miastach nie może być tolerowana. Musimy wspierać nasz personel mundurowy i nalegać, aby prokuratorzy, nasze sądy i Departament Sprawiedliwości egzekwowały prawo jednakowo, sprawiedliwie i konsekwentnie wobec wszystkich.

• Stan psychiczny i fizyczny „Głównego Wodza” nie może być ignorowany. Musi on być w stanie szybko podejmować trafne decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego, dotyczące życia i zdrowia, w dowolnym miejscu, w dzień i w nocy. Tymczasem nawet sami Demokraci nie są pewni, kto naprawdę rządzi. Musimy zawsze posiadać niekwestionowany łańcuch dowodzenia.

Pod Kongresem Demokratów i obecną administracją nasz kraj skręcił ostro w lewo, w stronę socjalizmu i marksistowskiej formy tyrańskiego rządu, któremu trzeba się teraz ostro przeciwstawić. Musimy wybierać kongresmenów i prezydenta, którzy zawsze będą bronić naszej Konstytucji Republiki. Przetrwanie naszego Narodu i jego cenionych wolności, swobód obywatelskich i wartości historycznych jest stawką w tej grze. Wzywamy wszystkich obywateli do zaangażowania się teraz na szczeblu lokalnym, stanowym i / lub krajowym w wyborach politycznych przedstawicieli, którzy będą działać na rzecz ocalenia Ameryki, naszej Republiki Konstytucyjnej, i zatrzymają tych, którzy są w tej chwili odpowiedzialni za rządy. Trzeba wysłuchać „woli ludu” i przestrzegać go.


podsumowanie i porównanie obu listów

ok boomer

ziemkiewicz, poprzegladac media na szybko

francuski jest apelem do prezydenta (tradycja republikańska)

le pen poparła, lewaki wręcz przeciwnie

a amerykański jest do ludu i antyprezydencki , obsrali zbroję bo nic o hordach z przedmieść

głos srającego na puszczy


linki – nuit debout, leonie wracaj

RacimiR, 17.05.2021

PS: Sytuacja zdrowotna

@ 12 krojcoków @

PS2: Dzięki za niemałe wsparcie (od ostatniego wpisu w sumie 550 złotych) dla: Szymona, Kamila, Mirosława, Pawła, Rafała i Agnieszki.